ชื่อ : ไก่ทอดคาราอาเกะ
รายละเอียด : ไก่ทอดคาราอาเกะสไตล์ญี่ปุ่น ควรทอดในน้ำมันเพื่อเสิร์ฟแบบกรอบ
น้ำหนัก : 1000 g.
หาซื้อได้ที่ : ตลาดสด / ห้างสรรพสินค้า
     
  ชื่อ : ไก่จ๊อ
รายละเอียด : ไก่จ๊อทอดสไตล์จีน ควรทอดในน้ำมันเพื่อเสิร์ฟแบบกรอบ
น้ำหนัก : 1000 g.
หาซื้อได้ที่ : ตลาดสด / ห้างสรรพสินค้า
     
  ชื่อ : นักเก็ตไก่
รายละเอียด : นักเก็ตไก่ทอดกรอบแช่แข็ง ควรทอดในน้ำมันเพื่อเสิร์ฟแบบกรอบ
น้ำหนัก : 1000 g.
หาซื้อได้ที่ : ตลาดสด / ห้างสรรพสินค้า