ชื่อ : แฟรงค์รมควัน-วนิลา
รายละเอียด : ไส้กรอกเนื้อไก่ล้วน สับผสมกับเครื่องเทศคัดสรรอย่างดี หอมกลิ่นวนิลา เหมาะสำหรับทอด ปิ้ง ย่าง
น้ำหนัก : 1000 g.
หาซื้อได้ที่ : ตลาดสด
     
  ชื่อ : เวียนนารมควัน-วนิลา
รายละเอียด : ไส้กรอกเนื้อไก่ล้วน สับผสมกับเครื่องเทศคัดสรรอย่างดี หอมกลิ่นวนิลา เหมาะสำหรับทอด ปิ้ง ย่าง
น้ำหนัก : 450 g. / 1000 g.
หาซื้อได้ที่ : ตลาดสด
     
  ชื่อ : ฮอทดอกรมควัน-วนิลา
รายละเอียด : ไส้กรอกเนื้อไก่ล้วน สับผสมกับเครื่องเทศคัดสรรอย่างดี หอมกลิ่นวนิลา เหมาะสำหรับทอด ปิ้ง ย่าง
น้ำหนัก : 450 g. / 1000 g.
หาซื้อได้ที่ : ตลาดสด
     
  ชื่อ : แนคเวิอร์รมควัน
รายละเอียด : ไส้กรอกเนื้อไก่ล้วน สับผสมกับเครื่องเทศคัดสรรอย่างดี กลิ่นหอมรมควันธรรมชาติ เหมาะสำหรับทอด ปิ้ง ย่าง
น้ำหนัก : 1000 g.
หาซื้อได้ที่ : ตลาดสด
     
  ชื่อ : จัมโบ้รมควัน
รายละเอียด : ไส้กรอกเนื้อไก่ล้วน สับผสมกับเครื่องเทศคัดสรรอย่างดี กลิ่นหอมรมควันธรรมชาติ เหมาะสำหรับทอด ปิ้ง ย่าง
น้ำหนัก : 1000 g.
หาซื้อได้ที่ : ตลาดสด
     
  ชื่อ : เวียนนา
รายละเอียด : ไส้กรอกเนื้อไก่ล้วน สับผสมกับเครื่องเทศคัดสรรอย่างดี เหมาะสำหรับทอด ปิ้ง ย่าง
น้ำหนัก : 1000 g.
หาซื้อได้ที่ : ตลาดสด / ห้างสรรพสินค้า
     
  ชื่อ : ฮอทดอก
รายละเอียด : ไส้กรอกเนื้อไก่ล้วน สับผสมกับเครื่องเทศคัดสรรอย่างดี เหมาะสำหรับทอด ปิ้ง ย่าง
น้ำหนัก : 1000 g.
หาซื้อได้ที่ : ตลาดสด / ห้างสรรพสินค้า
     
  ชื่อ : เวียนนา (ปอกเปลือก)
รายละเอียด : ไส้กรอกเนื้อไก่ล้วน สับผสมกับเครื่องเทศคัดสรรอย่างดี เหมาะสำหรับทอด ปิ้ง ย่าง
น้ำหนัก : 1000 g.
หาซื้อได้ที่ : ตลาดสด
     
  ชื่อ : ฮอทดอก (ปอกเปลือก)
รายละเอียด : ไส้กรอกเนื้อไก่ล้วน สับผสมกับเครื่องเทศคัดสรรอย่างดี เหมาะสำหรับทอด ปิ้ง ย่าง
น้ำหนัก : 1000 g.
หาซื้อได้ที่ : ตลาดสด